Advokatfirman MTA

Advokatfirman MTA är flerspråkig advokatbyrå inom humanjuridik för såväl privatpersoner som företag inom de flesta rättsområden. Vi tar alltid tillvara på klientens bästa!

Den första kontakten med oss är alltid kostnadsfri, då vi vill att du ska vara säker med ditt val av juridiskt ombud. Vi har den kompetens som krävs för att ge dig som klient stöd genom hela den juridiska processen.

Behöver du en advokat som brottsoffer, vid vårdnadstvist, vid brottsmisstanke, eller bara behöver rådgivning, skriv eller ring till oss.

Vi har möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på arabiska och turkiska utöver svenska och engelska.