VERKSAMHETSOMRÅDEN

Brottmål

Offentlig försvarare

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare.

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst.

Om du blir kallad till polisförhör kan du alltid ringa oss, så ser vi till att tingsrätten i god tid innan förhöret får in en begäran om en offentlig försvarare för dig.

Brottsoffer

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, det vill säga en egen advokat som ska vara till stöd under utredningen och rättegången, och som kan bistå dig att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ring oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägarbiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att bedöma ditt skadestånd.

När en vårdnadshavare eller någon som vederbörande står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn kan tingsrätten förordna om att barnet ska få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i domstolen. Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare.

Migrationsrätt

På Advokatfirman MTA har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi vet vad som krävs för att få bifall till en ansökan och kommer att hjälpa dig samla in den nödvändiga utredningen i ditt ärende. Vi hjälper även till i ärenden rörande anhöriginvandring, svenskt medborgarskap samt prövning av förvarsbeslut. Vi kan bistå såväl privatpersoner som arbetsgivare med rådgivning och biträde i ärenden gällande arbets- och uppehållstillstånd.

Familjerätt

Familjerätt är en del av civilrätten och på många sätt så reglerar den många av de känsligaste delarna i livet. Vi har stor erfarenhet av familjerättsliga frågor såsom vårdnad, umgänge, boende, underhållsbidrag, äktenskapsskillnad m.m. Kontakta oss om Du vill ha rådgivning eller behöver biträde i någon av dessa frågor. Vi kan bistå med upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, testamente och liknande. Om äktenskapet, av olika orsaker, inte skulle fungera så kan vi finnas där vid din sida om det leder till en skilsmässa samt att vara redo att se till dina intressen. Vid vårdnadstvister kan vi snabbt finnas där för att leda dig rätt och se till att vi hittar den bästa möjliga lösningen för ditt barn och dig. Med oss kan du känna dig trygg och säker på att du har en advokat som tillvaratar dina intressen på bästa sätt. I familjerättsliga tvister har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper dig att ansöka om det.